Om oss

Viktiga begrepp hos oss

Dessa begrepp hänger nära samman och utgör kärnan i Staples behandlingsstrategi.

Trygghet

Ungdomarna ska kunna känna sig trygga med oss vuxna, att vi vet vad vi gör och att vi kan hålla strukturen.

Ansvar

Vi lär ungdomarna att finna en balans mellan ansvaret för sig själva och för gruppen. De får lära sig att ta ett åldersadekvat ansvar som fungerar i ett socialt sammanhang.

Tillit

Ungdomarna får lära sig att lita på de vuxna som arbetar på Staple. De får upptäcka att de genom att lita på vuxna, kan slappna av och ägna sig åt sin egen växt och utveckling.

Omsorg

Ungdomarna ska känna att alla har ansvar att vara omsorgsfulla mot varandra och att detta gäller i alla situationer, hela tiden.

Ärlighet

Att ”slira” på sanningen fungerar inte på Staple. Ärlighet ger bekräftelse och en god känsla av att slippa hitta på undanflykter och bortförklaringar.

Tydlighet

Ungdomarna ska veta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av vuxna och andra ungdomar.

Relationer

Ungdomarna lär sig att skapa goda relationer med vuxna och andra ungdomar, som bygger på ömsesidighet, empati och respekt istället för kontroll och förtryck.

Ledarskap

Det är vuxna som är ledare i alla situationer. Ungdomarna tränas i att inordna sig i det sociala sammanhanget och även att underordna sig vuxnas ansvar och bestämmande

Hör Staples personal berätta mer:

Intervju med föreståndare Mårten

Fördjupande intervju med Staples föreståndare, Mårten.

Intervju med dykinstruktör Christian

Christian berättar om dykning som behandling på Staple.

Intervju med konstnärlig Inspiratör Ulrika

Ulrika berättar om Staples ateljé.

Kulturkompetens

En del av medlevarna som arbetar på Staple har själva växt upp i områden där olika former av utanförskap präglat vardagen. Detta är en unik erfarenhet som, genom att känna igen sig i varandras upplevelser, ökar möjligheten för ungdomarna att känna tillit till de vuxna som arbetar på Staple.

Aktiviteter

På Staple genomför vi regelbundet olika typer av aktiviteter och utflykter. Vi menar att det både är rolig och nyttig att utmana sig själv och testa på aktiviteter tillsammans med andra ungdomar och vuxna. Att tillfälligt få koppla bort vardagens bekymmer och bara fokusera på en rolig aktivitet ser vi som en viktig del av behandlingen. Målet är även att bygga relationer och skapa sammanhållning bland såväl våra ungdomar som medlevarna.  I närområdet har vi möjlighet att erbjuda bland annat go-cart, kajakturer, vattenskoter, paintball och vår egen ateljé. Några gånger per år genomför vi större resor, till exempel skidresa till Vemdalen eller liknande. Detta brukar vara mycket uppskattat. På vår Facebooksida kan du läsa mer och se bilder från några av våra aktiviteter.

Bild på kanot
Är det något du inte fått svar på?
Vi svarar gärna på dina frågor.
KONTAKTA OSS