Välkommen till Staple

Staple Ungdomshem ligger på Norra Gotland och omgärdas av vacker gotländsk natur, med skogen som närmaste granne. Vår verksamhet kännetecknas av relationsuppbyggande, med ökad förståelse om sig själv och andra, där respekt, hänsyn och förmåga att sätta gränser på ett sunt sätt är i fokus.

Staple Ungdomshem grundades 2001 och är ett hem för vård och boende (HVB). Med tillstånd från Länsstyrelsen tar Staple Ungdomshem emot pojkar i målgruppen  kriminalitet- missbruk-beteendeproblematik i åldrarna 15-21 som placeras med stöd av SoL och LVU. Vi har 16 platser, varav 4 är för utsluss.

Matsal på Staple

Medlevarskap

På Staple bor och lever personalen tillsammans med undomarna. Detta ger oss större möjlighet att påverka ungdomarna samt ger personalen en större trovärdighet i deras ögon. Medlevarskap är en viktig grund, i syfte att skapa trygga, famljeliknande relationer med vuxna. Trygghet och tillit utgör den grund som möjliggör att ungdomarna kan tillgodogöra sig de teoretiska behandlingsmetoderna. På Staple råder hög personaltäthet dygnet runt vilket medför att vuxna aldrig behöver kompromissa med beteenden som inte är okej.

Läs mer om Medlevarskap

Aktiviteter

På Staple Ungdomshem erbjuds ungdomarna möjligheten att uppleva nya saker och miljöer. Alla aktiviteter vi erbjuder är avsedda att öka sammanhållningen i ungdomsgruppen samt att verka relationsbyggande, såväl mellan ungdomarna som medlevarna.

Läs mer om våra aktiviteter
Bild på kanot

Dykning

På Staple Ungdomshem använder vi dykning som en del av behandlingen. Varför just dykning? Hör vår dykinstruktör Christian berättar mer om hur dykning används som behandlingsmetod och vilka positiva effekter detta medför.

Till intervjun
Bild på två dykare under vattnet