För att ge dig den bästa möjliga upplevelsen använder vi cookies på vår webbplats. Genom att klicka på “Acceptera”, tillåter du att vi lagrar kakor på din enhet i syfte att förbättra navigationen, analysera användingen av sidan. Läs gärna vår Integritetspolicy för mer information kring hur vi behandlar information och användandet av kakor.

Om Staple

På Staple är vårt primära mål att vägleda ungdomar mot en ny framtid. Vi förstår de utmaningar som kommer med HVB-placering och strävar efter att visa att det finns alternativa vägar i livet. Genom vårt arbete, lär vi ungdomarna att leva i harmoni med sin omgivning, skapa goda relationer och finna sin plats i samhället.

Staple Ungdomshem huset på sommaren

Ett beprövat alternativ som leder till självkänsla och gemenskap

Vi är måna om att ge dessa ungdomar hopp och möjligheter att upptäcka och utveckla sina ödmjuka och omtänksamma sidor. Detta är särskilt viktigt för de som har haft erfarenheter av kriminalitet, missbruk eller svåra sociala situationer. På Staple, får ungdomarna lära sig att personlig utveckling och självkänsla kommer från att göra positiva val, vilket är en stark kontrast till de negativa mönster de kanske tidigare har följt.

Vår metodik fokuserar på att skapa sunda sociala sammanhang där ungdomarna kan växa och utvecklas. Vi tror starkt på att varje individ har potentialen att förändra sitt liv till det bättre, och vi är här för att stödja dem på denna resa. Genom att erbjuda en stabil och stödjande miljö på vårt HVB-hem, hjälper vi ungdomarna att bli en del av samhället och bygga en ljusare framtid.

Våra värderingar och behandlingsstrategi

Dessa begrepp hänger nära samman och utgör kärnan i Staples värderingar och behandlingsstrategi.

Trygghet

Ungdomarna ska kunna känna sig trygga med oss vuxna, att vi vet vad vi gör och att vi kan hålla strukturen.

Ansvar

Vi lär ungdomarna att finna en balans mellan ansvaret för sig själva och för gruppen. De får lära sig att ta ett åldersadekvat ansvar som fungerar i ett socialt sammanhang.

Tillit

Ungdomarna får lära sig att lita på de vuxna som arbetar på Staple. De får upptäcka att de genom att lita på vuxna, kan slappna av och ägna sig åt sin egen växt och utveckling.

Omsorg

Ungdomarna ska känna att alla har ansvar att vara omsorgsfulla mot varandra och att detta gäller i alla situationer, hela tiden.

Ärlighet

Att ”slira” på sanningen fungerar inte på Staple. Ärlighet ger bekräftelse och en god känsla av att slippa hitta på undanflykter och bortförklaringar.

Tydlighet

Ungdomarna ska veta vad som förväntas av dem och vad de kan förvänta sig av vuxna och andra ungdomar.

Relationsbyggande

Ungdomarna lär sig att skapa goda relationer med vuxna och andra ungdomar, som bygger på ömsesidighet, empati och respekt istället för kontroll och förtryck.

Ledarskap

Det är de vuxna som är ledare i alla situationer. Ungdomarna tränas i att inordna sig i det sociala sammanhanget och även att underordna sig vuxnas ansvar och bestämmande.

Kulturkompetens - vad innebär det och varför är det viktigt?

En del av medlevarna som arbetar på Staple har själva växt upp under omständigheter där olika former av utanförskap präglat vardagen. Detta är en unik erfarenhet som, genom att känna igen sig i varandras upplevelser, ökar möjligheten för ungdomarna att känna tillit till de vuxna som arbetar på Staple.

Förståelse

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Tillit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Aktiviteter

På Staple genomför vi regelbundet olika typer av aktiviteter och utflykter. Vi menar att det både är rolig och nyttig att utmana sig själv och testa på aktiviteter tillsammans med andra ungdomar och vuxna. Att tillfälligt få koppla bort vardagens bekymmer och bara fokusera på en rolig aktivitet ser vi som en viktig del av behandlingen. Målet är även att bygga relationer och skapa sammanhållning bland såväl våra ungdomar som medlevarna.  I närområdet har vi möjlighet att erbjuda bland annat go-cart, kajakturer, vattenskoter, paintball och vår egen ateljé. Några gånger per år genomför vi större resor, till exempel skidresa till Vemdalen eller liknande. Detta brukar vara mycket uppskattat. På vår Facebooksida kan du läsa mer och se bilder från några av våra aktiviteter.

Subheading one

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Subheading two

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros.

Vår anläggning

Anläggningen på Staple fungerar både som arbetsplats för personalen och bostad för ungdomar och medlevare. För oss är det därför viktigt att såväl lokaler som inventarier håller hög standard. Vi fortsätter därför att satsa på trivsel genom att renovera och förbättra alla delar av vår anläggning. Det är en väsentlig del av arbetet på Staple - att ge alla som bor och jobbar här bästa förutsättningar för behandling och välmående.

Är det något du inte fått svar på?

Vi svarar gärna på dina frågor!