Om oss

Staple Ungdomshem grundades 2001 och är ett hem för vård och boende (HVB) med tillstånd från Länsstyrelsen att ta emot ungdomar som placeras med stöd av SoL och LVU. Vi har 16 platser, varav 4 är för utsluss. Staple Ungdomshem.

Behandling

Staple Ungdomshem bygger på medlevarskap vilket innebär att vi lever dygnet runt under samma tak som våra ungdomar. Det skapar förutsättningar för att bygga starka relationer och skapar en trygghet för ungdomen.

Eftervård

För oss är en noga planerad utslussning och eftervård av yttersta vikt och i detta ingår också relationsbyggnad med familjemedlemmar och andra sunda vuxna som är av betydelse för ungdomen.

Samtal

Utöver de spontana samtal som uppstår i vardagen har vi också REPULS (individuellt strukturerade samtal), som baseras på ART-konceptet. Varje vecka har ungdomarna samtalstid där ungdomen pratar med utsedd personal och där tanken är att ungdomen själv ska bestämma vad… Läs mer >>

Allt det vi är, är resultatet av vad vi har tänkt.

Han som inte kan ge, kan heller inte känna.

Det finns ingen väg till lyckan. Lyckan är vägen.