Samtal

Utöver de spontana samtal som uppstår i vardagen har vi också REPULS (individuellt strukturerade samtal), som baseras på ART-konceptet.

Varje vecka har ungdomarna samtalstid där ungdomen pratar med utsedd personal och där tanken är att ungdomen själv ska bestämma vad samtalet ska handla om Ungdomarna har därutöver möte utan personal en gång i veckan där de tillsammans uttrycker önskemål och synpunkter om aktiviteter eller annat som berör verksamheten.

För de ungdomar som vill och behöver samtalsterapi finns möjlighet att få detta som ett komplement till behandlingen. Samtalsterapeuter bokas i samråd med uppdragsgivare då de arbetar på konsultbasis. Vi har tillgång till legitimerade psykologer, psykoterapeuter, bild- och psykosyntesterapeuter med flera, som gör ett gott arbete med våra ungdomar.