Eftervård

För oss är en noga planerad utslussning och eftervård av yttersta vikt och i detta ingår också relationsbyggnad med familjemedlemmar och andra sunda vuxna som är av betydelse för ungdomen. Vi erbjuder ungdomarna eget boende med egen ekonomi i utslussfasen. De behåller kontakten med oss, men i takt med att ungdomen alltmer kan ta eget ansvar avtar också kontakterna med oss. I eftervården bor ungdomen i eget boende eller hos sin familj, alternativt på folkhögskola beroende på planering. Vid behov och i samråd med uppdragsgivare finns möjligheter att utarbeta ett eftervårdsprogram för den unge.