Behandling

Staple Ungdomshem bygger på medlevarskap vilket innebär att vi lever dygnet runt under samma tak som våra ungdomar. Det skapar förutsättningar för att bygga starka relationer och skapar en trygghet för ungdomen.

Vår verksamhet bygger på miljöterapi och gruppdynamik, med en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Genom vår struktur och våra fastställda återkommande aktiviteter dagligen och veckovis ges ungdomarna en kontinuitet i tillvaron vilket sedan utgör en grund att bygga upp en egen självständigt fungerande vardag för ungdomen. Vårt mål med verksamheten är att ungdomarna ska klara av ett drogfritt liv, känna att de har en plats i samhället som fullvärdiga medborgare, kunna sköta egen ekonomi och klara av att ta ansvar för sig själva och hänsyn till sin omgivning. Föräldrarna och närstående är en viktig resurs och stort fokus ligger på nätverksarbete. Vi värnar om en god kontakt med familjerna som alltid är välkomna hos oss.

Viktiga inslag i behandlingen är motiverande samtal, ART, och social träning. Som ett komplement finns också möjligheten att gå på AA/NA-möten.